wordki.pl - nauka słówek
Crime & Punishment
autor: Demolka
solicitornotariusz
juvenile delinquentmłodociany przestępca
arrestedaresztowany
verdictwyrok, werdykt
finemandat
bailkaucja
prosecutionoskarżenie
commitpopełnić
shopliftingkradzież sklepowa
remanded in custodyprzebywać w areszcie
evidencedowód (na e)
proofdowód (na p)
chargedoskarżony
sentencedskazany
Magistrate's CourtSąd okręgowy
probationwarunkowe zwolnienie z więzienia
embezzlementdefraudacja
Crown CourtSąd koronny
barristeradwokat
witnessświadek
testimonyświadectwo
arsonpodpalenie
burglarywłamanie
imprisonmentuwięzienie