wordki.pl - nauka słówek
Wróbel - TRANSPORT 3 (phrasale)
autor: aviete
to take sb for a ridezostać oszukanym
to walk on airczuć się jak na skrzydłach
to go to great lengthsrobić co się da
to swim against the tidepłynąć pod prąd
to be in the same boatjechać na tym samym wózku
to let things ridepozwolić rzeczom iść swoim biegiem
wheeling and deelingzrobić interes
to drive sb round the bendwkurzać kogoś
to fly off the handlewytrącić się z równowagi
to rock the boatpogorszyć sytuację
get off the buswysiąść
fall into sbnależeć do kogoś
get by inopłacić się
to get a feelingmieć wrażenie, intuicję
fall into disrepairzostać zaniedbanym, zlekceważonym
get aroundprzemieszczać się
fall back onzmienić na plan b
fall throughupaść
get aroundzwiedzać, stawać się znanym
fall outopóźnić się
get awaywyjechać
fall onpolegać na
fall into conversationzagadać się
fall apartrozpaść się na kawałki
get down tozacząć myśleć serio o czymś
in the long runna dłuższą metę
drive sb up the wallbyć sprytnym manipulatorem
up in the airniesprecyzowany
in the driving seatna stanowisku kierowniczym
get your walking paperszostać zwolnionym
go the extra milezrobić więcej niż trzeba
dry runsprawadzć "na sucho"
take to one's heelszwiać
drive a hard bargainmieć twardą rękę