wordki.pl - nauka słówek
10/05/2017 - Angelica - American presidents
approvalaprobata
persisttrwać
colonykolonia
to be persistant in +ingbyć wytrwałym w ...
be crippled bybyć zdeformoanym przez polio
damtama
overthrowobalić
desegregateznieść podziały
political systemsystem polityczny
democratic principlesdemokratyczne zasdy
governmentrząd
to make the lawstworzyć prawa
leaderprzywódca
leadershipprzywództwo
nationwide electionsogólnonarodowe wybory
broad powersszerokie upranienia
to suggest billsproponować ustawy
commander-in-chiefgłónodowodzący
to appoint officialsmianować urzędników
bill of rightskarta praw
to appoint officialsmianować urzędników
executivewykonawczy
international affairssprawy międzynarodowe
to maintain relationsutrzymywać stosunki
to conclude treatieszawierać traktaty
to serve officesprawować urząd
political customzwyczaj polityczny
presidencyprezydentura
national heronarodowy bohater
veteranweteran
fierce fighterzapalony bojownik
independent stateniezależny stan
respectedszanowany
libertywolność, swoboda
equalrówny
prioritypriorytet
slaveryniewolnictwo
Civil Warwojna domowa
to break outwybuchnąć
to secededokonać secesji, odłączyć się
unityjedność
Emancipation Proclamationproklamacja o zniesieniu niewolnictwa
to surrenderpoddać się
to abolishznieść
abolishmentzniesienie
amendmentpoprawka
to assassinatedokonać zamachu
to earn one's reputationzdobyć szacunek
economic depressionkryzys gospodarczy
a New Dealnowy ład
government measuresrządowe środki
recoverypoprawa
pensionemerytura
unemployment insuranceubezpieczenie na wypadek bezrobocia
minimum wagesminimalne tygodniowe zarobki
co-operationwspółpraca
the Allied Nationsalianci
allyCi co mają sojusz
economic and military aidpomoc gospodarcza i wojskowa
co-signatorysygnatariusz
co-originatorwspółtwórca
to opposeprzeciwstawiać się
expansionismekspansjonizm
ventureprzedsięwzięcie
dictatorshipdyktatura
racial equalityrówność rasowa
peaceful compaignpokojowa kompania
expandrozzerzać
villainzły charakter