wordki.pl - nauka słówek
10/05/2017 - Angelica - God bless America
God bless AmericaBoże pobłogosław Amerykę
settlerosadnik
settlementosada
religious persecutionreligijne prześladowanie
Puritanspurytanie
oppressiongnębienie, ucisk
to establishustanowić
to prohibitzabronić
to give favoursfaworyzować
free practiceswobodne praktykowanie
religious affairsspray religijne
churchkościół
prayermodlita
to flourishkwitnąć
to trustufać
worshipczesc boska, uwielbienie
communityspołeczność
charityakcja ch-tywna
the needypotrzebujący
treatpoczęstunek
religious diversityróżnorodność religijna
denominationwyznanie
sectsekta
prevelentdominujący, panujący
Protestantismprotestantyzm
simplicity of life and dressprostota życia i ubioru
rural areateren wiejski
to renounce modern liferezygnować z nowoczesnego życia
death penaltykara śmierci
to abstainpowstrzymywać się
to denouncepotępiać
conscientious objectorczłowiek uchylający sie od służby w wojsku
faithwiara
religious prejudiceuprzedzenie religijne
belief in Godwiara w boga
dutyobowiązek
Bible beltpołudniowe stany
conversionnawrócenie
cultkult
clergyduchowieństwo
prophetprorok
popepapież
priestksiądz
high priestarcykapłan
chaplainkapelan
parson (vicar)proboszcz
minister, clergymanpastor
nunzakonnica
parishparafia
cloisterklasztor
conventzakon zeński
mosquemeczet
servicenabożeństwo
massmsza
diversificationróżnicować