wordki.pl - nauka słówek
U8 Amelia Erthart I
autor: kakilaki
disapperancezniknięcie
aviationlotnictwo
unsolvenierozwiązany
mysteryzagadka
find outdowiedzieć się
concerndotyczy
samplepróbka
replacezastąpić
fundingfinansowanie
revealodsłonić, ujawnić
archivearchiwum
assumptionzałożenie
ensurezapewnić
suspectedpodejrzany
registerzarejestrować
summarypodsumowanie
aimcel
firstlypo pierwsze
secondlypo drugie
salivaślina
point of viewpunkt widzenia
itempozycja
proveokazać się
disproveodeprzeć
attemtingpróbując
verifiablyweryfikowalne
threadwątek
possibilitiesmożliwości
envelopkoperta