wordki.pl - nauka słówek
kl 6 unit 8 lekcja 4 at wildlife park
autor: kinga11
touch the animalsdotykać zwierząt
waste watermarnować wodę
feed the animalskarmić zwierzęta
remember your keypamiętać o kluczu
forget your keyzapomnieć klucza
destrub the animalszakłócać spokój zwierzętom
talk quietlymówić cicho
talk loudlymówić głośno
stay on the pathtrzymać się ścieżki