wordki.pl - nauka słówek
Technologia
autor: Demolka
adjustregulować
dispose of old batterieswyrzucać stare baterie
ink cartridgewkład z tuszem
refer to the manualsprawdzić w instrukcji obsługi
insert a tablewstawić tabelę
instant messagingkomunikacja natychmiastowa
predictive textingużywanie autokorekty
spreadsheetarkusz kalkulacyjny
word processingedycja i formatowanie tekstów
dragprzeciągać
flash drivepamięć USB
loudspeakergłośnik