wordki.pl - nauka słówek
Awarie Techniczne
autor: Demolka
boldwytłuszczenie
bulletpunktor
highlightpodświetlić, wyróżnić
italicskursywa
redopowtórzyć
undocofnąć
upper / lower casewielkie / małe litery
break downzepsuć się
freezezawiesić się
lose a filestracić plik
out of orderzepsuty
power cutprzerwa w dostawie prądu
reboot a computerzrestartować komputer
recoverodzyskać
run downwyczerpać się (o bateriach)
set upskonfigurować
attachmentzałącznik
bounce backodbić
bufferbuforować
hardwaresprzęt komputerowy
identity fraudkradzież tożsamowości
softwareoprogramowanie