wordki.pl - nauka słówek
12/07/2017 - Angelica - Washington, D.C.
capitalstolica
districtokręg
jurisdictionkompetencje władzy sądowej
statestan
federal governmentrząd federnalny (ogólnokrajowy)
foreign affairssprawy zagraniczne
presidential headquarterskwatera prezydenta
noble pileimponujący gmach
National CapitolKapitol (siedziba kongresu)
seatsiedziba
law courtsąd
Declaration of IndependenceDeklaracja Niepodległości
memorialpomnik
monumentpomnik
populationludność
residentstały mieszkaniec