wordki.pl - nauka słówek
05/07/2017 - Angelica - Uber
benchmarkdopuszczalny poziom
Fidelitywierni
departureodprawa
precedwyprzedzać
ventureprzedsiębiorstwo
policyzasada
mishandlingniedopatrzenie
retaliationprzetasowanie, dyskryminacja
natablezwracać uwagę
call forwzywac
formerpoprzedni
hostilitywrogość
it's all opticsto wszytsko pozory
significantlyznacząco
elevatingwyciągać w górę
hostilewrogi
underrepresentednienagłośniona dostatecznie
notoriousnotoryczne
redundantzbędny
be in tarredbyć w strzępach
violatenaruszać
paved the wayutorować drogę
seeminglypozornie
revelationsdoniesienia
internalwewnętrzny
allegeddomniemany
respitepolepszenie
squaring off againstkurczyć się przeciw
suitpozew
deceiveoszukać
barredniedozwolony, zniesiony