wordki.pl - nauka słówek
stage 6 lekcja 24 str.47-48
1. to inform /tu inform - to tellinformować
2. to order /tu order - to tellrozkazać
3. to relate /tu rilejt - to tellopowiedzieć
can you tell me the time, please?Czy możesz mi powiedzieć, która godzina.
can you inform me of the time, pease?Czy możesz mi powiedzieć, która godzina.
tell that boy to shut up!Powiedz żeby chłopak się zamknął!
order that boy to shut up!żeby chłopak się zamknął!
tell us a story, please?Opowiedz nam historię, proszę?
relate a storyto us, please?Opowiedz nam historię, proszę?