wordki.pl - nauka słówek
stage 6 lekcja 24 str.47-48
1. to inform /tu inform - 1.(to tell )informować
2. to order /tu order - 2. (to tell )rozkazać
3. to relate /tu rilejt - 3. (to tell )opowiedzieć
1.can you tell me the time, please?1.Czy możesz mi powiedzieć, która godzina.
1.can you inform me of the time, please?1.Czy możesz mi powiedzieć, która godzina.
2.tell that boy to shut up!2.Powiedz żeby chłopak się zamknął!
2.order that boy to shut up!2.żeby chłopak się zamknął!
3.tell us a story, please?3.Opowiedz nam historię, proszę?
3.relate a story to us, please?3.Opowiedz nam historię, proszę?
I told John that I was hungry ("tell")ja mówiłem John że ja byłem głodny (do kogoś) told
I said that I was hungry ("say")ja mówiłem, że ja byłem głodny. (o sobie, do siebie) said
rise / rose / risen /// rajz / rołz / riznpodnieść się, wstawać (paradigm)
have you ever risen before the sun has risen?czy ty zawsze wstajesz przed słońcem wstającym
transaction /tranzakszyntranzakcja
additional meanings /edyszynal miningsdodatkowe znaczenie
we must notice that after "say" we use "to"my musimy zauważyc że po "say" używamy "to"
he said to me (after say we use "to")on powiedział do mnie
he told meon powiedział do mnie
I will see you tomorrowja zobaczę ciebie jutro
be careful , she saidbądź ostrożny, ona powiedziała
he said to his friendon powiedział do jego przyjaciela
I am saying that I am thirstyja mówię że ja jestem spragniony
I am telling you that I am thirstyja mówię do ciebie , że ja jestem spragniny
be quiet, I saidbądź cicho ja powiedziałem
rise / rose / risen //// rajz / rołz / rizenpodnieść się, wstać (paradigm)
gain /gejnzyskać
earn /ernzarabiać
receive /risiwotrzymać
purposes /perpesyscel
gain strength /gejn strenthzdobyć siłę
gain time /gejn tajmzyskać (zdobyć) na czsie
gain friends /gejn friendszdobyć znajomych
gain money through a business transactionzyskaj pieniądze dzięki transakcji biznesowej
transaction /tanzakszyntransakcja
put right /put rajtnastawić
degree /degristopień
lose /lusstracić
the statement /the stejtmenttwierdzenie
in particular /in patikilew szczególności
notice /nołtiszauważyć
what's the best way to gain friend?jaka jest najlepsza droga zyskac przyjeciala?