wordki.pl - nauka słówek
stage 6 lekcja 25 str.49-50
mark /markznak, poprawić
out of /aut ofna
petrol /petrolbenzyna
company /kampanikompania, firma
trade-mark /trejd markznak handlowy
are there any marks on these walls?czy są jakieś znaki na tych ścianach?
which petrol company do you think has the best trade-mark?która benzynowa kompania czy ty myślisz ma najlepszy znak towarowy?
base /bejspodstawa
it's the base of the book.to jest podstaw książki.
basic /bejsikpodstawowy
basis /bejsis (l.m.)podstawy
hapines /hapinesszczęście
consider /konsiderrozważać, rozpatrywać
what do you consider to be the basis of a good life?co ty uważasz że jest podstawą dobrego życia?
include /ikludzawierać
the price /the prajscena
brush /braszszczotka
Bush /buszkrzak
boxing /boksingboks
box /boksboksować, pudełko
do you like to watch boxing?czy ty lubisz oglądać boks?
type /tajprodzaj, typ , pisać na mzszynie
what type /łot tajpjakiego typu
can you type?czy ty potrfisz pisać na maszynie?
what kind /łot kajndjakiego rodzaju
practise /praktisstosować w praktyce
do you ever practise your english outside the lesson?czy ty kiedykolwiek stosujesz w praktyce twój angielski poza lekcjami?
get out /get autwyjść, wyjąć, wyciągnąć
strange-looking /strejndż lukingdziwnie wyglądający
take pride /tejk prajdszczycić się, być dumnym
copy /kopikopia
there I am /ther aj emtam jestem
occasion /ekejżynokazja
photograph /fotografzdjęcie, fotografia
photo /fotozdjęcie
video /widjowideo