wordki.pl - nauka słówek
02/08/2017 - Angelica - Better drugs
artificial intelligencesztuczna inteligencja
in tandemw zespole
slashpociąć
cruciallykluczowy
time-consumingpochłaniający czas
trialsprocesy
knock offprzewrócić , zabrać
stock market valuewskaźnik giełdowy
in a flashw mgnieniu oka
identifyzidentyfikować
viablewykonalny
pharmaceutical companiesfarmaceutyczne firmy
turn tozwracać się
dealumowa
rely onpolegać na
selectivelyselektywnie
disruptionzaburzenie
disruptzaburzać
fired atwystrzelona w
carry out byprowadzony przez
painstakinglymetoda prób i błędów
relentlessniespoczywające, niezrażające się
in silicoprzez system
vastogromny
bulkkupa
cranchesprzerabia/pochłania
efficacy / efikesi/skuteczność
peer-reviewed studiesbadania pokewnych firm
narrowed downzawężone
rule outwykluczyć
uncertaintyniepewność
infinitenieskończona
distinctodrębne
roughlyw przybliżeniu
commensurate / komensurut/współmierny
siftprzesiać