wordki.pl - nauka słówek
Osiągnięcia (Achievements)
autor: lalliszja
inventwynaleźć
inventionwynalazek
inventorwynalazca
explorerpodróżnik
achieve your goalsosiągnąć cele
remote countryodległy kraj
win a racezwyciężyć w wyścigu
score a goalstrzelać gola
learn new skillszdobywać nowe umiętności
get a distinctiondostawać wyróżnienie
win a prizezdobywać nagrodę
get a certificateotrzymywać certyfikat
invent new gadgetwynaleźć nowy przyrząd
make a scientific discoverydokonać odkrycia naukowego
go on an expedition workpracować jako wolontariusz
take on a new challengepodejmować wyzwanie
track your progressśledzić swoje postępy
feel proud ofbyć z czegoś dumnym