wordki.pl - nauka słówek
Czasow. nieregularne (a-h)
autor: lalliszja
feel felt feltczuć
come came comechodzić
blow blew blowndmuchać
build built builtbudować
read read readczytać
ring rang rungdzwonić
grow grew growndorastać, rosnąć
bite bit bittengryźć
hide hid hiddenchować
wake woke wokenbudzić
swing swung swunghuśtać, kołysać
get got gottendostawać, otrzymywać
give gave givendawać
run ran runbiegać