wordki.pl - nauka słówek
czasow. nieregularne (p-ś)
autor: lalliszja
do did donerobić (do)
make made maderobić (make)
bend bent bentschylać się, zginać się, skrecać
lend lent lentpożyczać (komuś)
lead led ledprowadzić (na wyścigu)
leap leapt leapyskakać
meet met metspotkać, poznać
sleep slept sleptspać
weep wept weptpłakać
sing sang sungśpiewać
swim swam swumpływać
sit sat satsiedzieć
bring brought broughtprzynosoć
become became cecomestawać się
draw drew drawnrysować
throw threw thrownrzucać
drive drove drivenprowadzić (samochód)
write wrote writtenpisać
break broke brokenpsuć, łamać, przerwać
sell sold soldsprzedawać
shake shook shakenpotrząsnąć
understand understood understoodrozumieć
stand stood stoodstać
tell told toldpowiedzieć