wordki.pl - nauka słówek
Czasow. nieregularne (t-ż)
autor: lalliszja
mean meant meantznaczyć
sweep swept sweptzamiatać
begin began begunzaczynać
sink sank sunktonąć
fight fought foughtwalczyć
know knew knownznać, wiedzieć
rise rose risenwschodzić
choose chose chosenwybierać
freeze froze frozenzamrzać
take took takewziąć, zabrać
tear tore tornrwać szarpać