wordki.pl - nauka słówek
unit 1 klasa2
autor: Kevin
undeterredniezniechęcony
get overprzezwyciężyć
oysterostryga
overcomepokonać
obstacleprzeszkoda
blowcios
perfectionismperfekcjonizm
innovativeinnowatorski
revolutionaryrewolucjyjny
ground-breakingprzełomowy
commitmentpoświecenie
perseverancewytrwałość
compassionwspółczucie
hindranceprzeszkoda2
benefitkorzyść
vividbujny
perceptionpercepcja
enthusiasmentuzjazm
ingenuitypomysłowy
reinventwynaleźć na nowo
conquerpokonać
rewindcofnąć
optimismoptymizm
tolerancetolerancja