wordki.pl - nauka słówek
czasowniki modalne
autor: martynka02
mustmusieć (obowiązek,koniecznośc)
mustn'tnie wolno
needn'tnie musi
canmóc, umieć, potrafić
well, very welldobrze, bardzo dobrze
pretty wellcałkiem dobrze
but not very wellale nie całkiem dobrze
I can speak a little EnglishUmiem mówić trochę po angielsku
at allwcale, wogóle
I can speak French fluentlyJa umiem mówić po francusku płynnie/biegle
badlyżle
Can you?/Can I?Czy możesz?/Czy mogę?
Could you?/Could I?Czy mógłbyś?/Czy mogłabym?
maymóc(pozwolenie) możecie
shouldpowinieneś
be able tobyć w stanie coś zrobić
make a careerrobić karierę
make a mistakepopełnić/zrobić błąd
make a messrobić bałagan
make a noisehałasować/ robić hałas
make an impression onzrobić wrażenie na kimś
make an appointment withumówić się z kimś na spotkanie
make friends withzaprzyjaźnić się z
save moneyoszczędzać pieniądze
ask smb a favourpoprosić kogoś o przysługę
do smb a favourwyświadczyć komuś przysługę
leave homewychodzić z domu
come back home from work/from schoolwracać do domu z pracy/ze szkoły
bring a souvenir fromprzywieść pamiątki z
buy a souvenirkupować pamiątki
take place in/be held inodbywać się (2)