wordki.pl - nauka słówek
Przestępstwa
autor: lalliszja
hackinghakerstwo
armed robberynapad z uzbrojeniem
shopliftingkradzież sklepowa
hijackingporwanie, uprowadzenie (samolotu)
murdermorderstwo
theftkradzież
vandalismwandalizm
muggingrozbój, napaść
bullyingznęcanie sie na słabszymi
burglarywłamania
chasegonić, ścigać
investigateprowadzić śledztwo
escapeucieczka
hidechować się
break the lawzłamać prawo
commit petty crimespopełnić drobne przestępstwo
serve a prison sentenceodbyć kare wiezienną
get into troublewpaść w tarapaty