wordki.pl - nauka słówek
Człowiek - zwroty
autor: Alka
at the age ofw wieku
be angry with somebodybyć złym na kogoś
be afraid of somebodybać się kogoś
be afraid of somethingbać się czegoś
be attracted to somebodyuważać, że ktoś jest pociągający
be fond of somebodylubić kogoś
be fond of somethinglubić coś
be good at somethingbyć w czymś dobry
be in a good moodbyć w dobrym nastroju
be in a bad moodbyć w złym nastroju
be interested in somethinginteresować się czymść
be keen on somethingbardzo coś lubić
be nervous about somethingdenerwować się czymś
can't stand somebodyniecierpieć kogoś
can't stand somethingniecierpieć czegoś
change one's mindzmienić zdanie
cheer uprozweselić się
do somebody a favourzrobić komuś przysługę
fall in love with somebodyzakochać się w kimś
feel like somethingmieć na coś ochotę
function well under stressdobrze funkcjonować pod wpływem stresu
get a laughwywołać śmiech
get to know someonepoznać kogoś
grow updorastać
have a bad daymieć zły dzień
have a something in common with somebodymieć coś wspólnego z kimś
in aid of somethingna rzecz czegoś
laugh at somebodyśmiać się z kogoś
laugh at somethingśmiać się z czegoś
look down on somebodygardzić kimś, patrzeć na kogoś z góry
look up to somebodypodziwiać kogoś
lose one's temperstracić panowanie nad sobą
make fun of somebodywyśmiewać się z kogoś
make somebody laughrozśmieszać kogoś
make up one's mindzdecydować się
put somebody in a good moodwprawiać kogoś w dobry nastrój
speak in a funny voicemówić śmiesznym głosem
take part in somethingbrać w czymś udział
talk to a strangerrozmawiać z nieznajomym
tell a jokeopowiedzieć dowcip
worry about somethingmartwić się czymś