wordki.pl - nauka słówek
02.10.2017
autor: ikm1
Here you are.Proszę bardzo.
by busautobusem
I want to go.Ja chcę iść.
tiredzmęczony
the way to the bus stationdroga do dworca autobusowego
rememberpamiętać
I've already done it!Już to zrobiłam!
forgetzapomnieć
You don't need to bring anything to eat.Nie potrzebujesz przynosić niczego do jedzenia.
Good idea!Dobry pomysł!
I think so.Tak myślę.
I'd like the same as Michael please.Chciałabym to samo co Michael, poproszę.
few peoplekilku ludzi
It's not safeNie jest bezpiecznie
by yourselfsamemu
Make sureUpewnij się
all the windows are lockedwszystkie okna są zamknięte
seezobaczyć
betweenpomiędzy
My car needs repairing.Mój samochód potrzebuje naprawy.
repairnaprawiać
selfishsamolubny
politeuprzejmy
so much funtak dużo zabawy
sinceod
you are not allowed to smoke in herety nie masz palić tutaj
exceptoprócz
make upzmyślać
I'm not making it up!Ja nie zmyślam tego!
platetalerz
leftzostawiony
left on your platezostawione na twoim talerzu
take as far as roundaboutjedź aż do ronda
solutionrozwiązanie
Of course!Oczywiście!
against the lawwbrew prawu
underponiżej
againstnaprzeciwko
invitationzaproszenie
turn downodmówić
get awayuciekać
kidnappingporwanie
suspectpodejrzewać, posądzać