wordki.pl - nauka słówek
Janek 17 my friends -
autor: aska
What about...?A może...?
Really?Naprawdę!
Let me see.Zaraz zobaczę.
It's a start.To na początek.
What a disaster!Ale porażka!
Oh dear!O rety!
alwayszawsze
oftenczęsto
usuallyzwykle
sometimesczasami
nevernigdy
hardly everrzadko kiedy
What's her name?Jak ma na imię?
Who's the boy?Kim (kto to) jest ten chłopak ...?
in the black coatw czarnym płaszczu
with dark hairz ciemnymi włosami
in the middlew środku
on the leftna lewo, po lewej stronie
on the rightna prawo , po prawej stronie
That's ...to jest ...