wordki.pl - nauka słówek
Repetytorium Macmillan - 03 Szkoła
autor: malkon99
education systemsystem oświaty
academyuczelnia, akademia
boarding schoolszkoła z internatem
collegekolegium, uniwersytet
common entrance examegzamin wstępny do niektórych szkół w Wielkiej Brytanii, zdawany w wieku od 11 do 13 lat
comprehensive (school)szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów, niezależnie od ich wyników w nauce
do vocational traininguczyć się zawodu
elementary school/primary schoolszkoła podstawowa
facultywydział
faith schoolszkoła wyznaniowa
funded by the governmentfinansowany przez państwo
grammar schoolszkoła średnia przyjmująca uczniów, którzy zdali egzamin wstępny
high schoolszkoła średnia
higher educationwyższe wykształcenie, studia wyższe
junior high schoolszkoła średnia dla uczniów w wieku od 13 do 15 lat w USA
kindergartenprzedszkole
nurseryżłobek
preparatory schoolszkoła przygotowująca do edukacji w szkole podstawowej
public /private/ independent schoolszkoła niepubliczna (prywatna)
public school systemsystem oświaty niepublicznej
reception classzerówka
scholarshipstypendium
school feesczesne
secondary schoolszkoła średnia
selective schoolszkoła przyjmująca tylko wybranych uczniów
serve an apprenticeshipodbyć praktyki
single sex-schoolszkoła tylko dla chłopców lub dla dziewcząt
sixth form collegeszkoła średnia przygotowująca do egzaminów
state schoolszkoła państwowa
streamdzielić uczniów na grupy (ze względu na umiejętności)
student loanpożyczka studencka
workshopwarsztaty
school lifeżycie szkoły
peopleludzie
careers adviserdoradca zawodowy
caretakerwoźny/woźna
classroom assistantasystent/asystentka nauczyciela
deputy headwicedyrektor/wicedyrektorka
form teacherwychowawca/wychowawczyni
head girl/boyprzewodniczący/przewodnicząca samorządu szkolnego
headteacher/headmaster/headmistressdyrektor/dyrektorka szkoły
lecturerwykładowca
prefectuczeń/uczennica najstarszej klasy odpowiedzialny/a za dyscyplinę
places in a schoolmiejsca w szkole
canteenstołówka, bufet
common roomświetlica
corridorkorytarz
gymnasiumsala gimnastyczna
headteacher's officegabinet dyrektora szkoły
lecture theatreaula
librarybiblioteka
playgroundboisko, plac zabaw
sports fieldboisko
staffroompokój nauczycielski
school routineszkolna codzienność
absentnieobecny
absenteeosoba nieobecna
absenteeismabsencja
assemblyzgromadzenie, apel
attendanceobecność na zajęciach, frekwencja
bullydręczyć, prześladować
commit information to memoryzapamiętać informacje
compulsory/obligatoryobowiązkowy
concentration spanczas skupienia uwagi
curriculumprogram nauczania
cut classeswagarować
detentionkara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
do/write an assignmentwykonać/napisać zadaną pracę
do/write an essaynapisać wypracowanie
do researchposzukiwać, prowadzić badania
forgepodrabiać
free periodwolna lekcja, "okienko"
get suspendedzostać zawieszonym
give presentationprzedstawić prezentację
learning stylestyl uczenia się
miss lessons/skip classesopuszczać lekcje
old studentbyły uczeń/była uczennica
optionalopcjonalny, dobrowolny
outperform the othersbyć lepszym od innych
packed lunchdrugie śniadanie do szkoły
pay attention to sb/sth/in classzwracać na coś/kogoś uwagę/uważać na lekcji
PE kitstrój na WF
play truantwagarować
presentprezentować
presentobecny
prize-givingrozdanie nagród
punctualitypunktualność
raise a problemporuszyć problem
self-disciplinesamodyscyplina
set workzadawać pracę
sick notezwolnienie (np.z WF-u) z powodu choroby
struggle to understandstarać się zrozumieć
take a gap yearzrobić sobie rok przerwy między maturą a studiami
take notesrobić notatki
take the registersprawdzać obecność
take time offwziąć wolne
termsemestr
timetableplan zajęć
tutorialkonsultacje
phrasal verbsczasowniki frazowe
be cut out for sthbyć stworzonym do czegoś
bring sth forwardprzesunąć coś na wcześniejszy termin
come up with sthznaleźć coś (np.wymówkę)
drop outrzucić (np.studia)
get through to sbdotrzec do kogoś
go for sthwybrać coś
go through sthprzejrzeć coś, sprawdzić coś
hand sth inoddać coś, wręczyć coś
make up for sthnadrobić coś
put the success down to sb/sthprzypisać sukces komuś/czemuś
take sth innauczyć się czegoś, zapamiętać coś, przyswoić sobie coś
grades and course requirementsoceny i wymagania
tests and examinationstesty i egzaminy
awardnagroda
cheatoszukiwać, ściągać
copyściągać, przepisywać
cramwkuwać
entrance examegzamin wstępny
get caughtzostać przyłapanym
get resultsotrzymać wyniki
give feedbackocenić, wydać opinię
give markswystawiać oceny
go towardsskładać się na
hand sth outrozdać coś
mock/practice examegzamin próbny
oralustny
retakezdawać ponownie
school leaving examegzamin kończący naukę w szkole
take a testpodejść do testu
qualifications and certificateskwalifikacje i dyplomy
A levelsbrytyjski odpowiednik matury
academic resultswyniki w nauce
BA/Bachelor of Artslicencjat w kierunku humanistycznym
BSc/Bachelor of Sciencelicencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
certificateświadectwo
diplomadyplom
distinctionwyróżnienie
do a degree coursestudiować
GCSEsbrytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
get a degreeotrzymać stopień naukowy
graduateabsolwent/absolwentka studiów
graduate fromukończyć (studia wyższe)
International Baccalaureatematura międzynarodowa
MA/Master of Artsmagister nauk humanistycznych
MS/Master of Sciencemagister w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
win a scholarship tozdobyć stypendium do
idiomsidiomy
be thrown in at the deep endzostać rzuconym na głęboką wodę
can't think straightnie móc myśleć logicznie
fail miserablyponieść sromotną klęskę
Fire away!Śmiało, dawaj!
get one's head round sthbyć w stanie coś zrozumieć
extracurricular activitieszajęcia pozalekcyjne
attend a courseuczęszczać na kurs
exchange trip/visitwycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej
fundraising eventimpreza zorganizowana w celu zbierania funduszy
run a clubprowadzić klub
otherinne
address a groupprzemówić/zwrócić się do grupy
anxiouszaniepokojony
attachmentprzywiązanie
be an academic typebyć typem naukowca
be in two minds about sthnie móc się zdecydować
cater for sthzatroszczyć się o coś
come to a stopzatrzymać się, stanąć
crave sthpragnąć czegoś
debate ragestoczy się debata
desertedopustoszały, bezludny
devoted tooddany/poświęcony czemuś
draw uppodjechać (o samochodzie)
educational institutioninstytucja edukacyjna
elicitwydobyć, uzyskać
emphasisepodkreślić, zaakcentować
end upskończyć (gdzieś jako ktoś)
enforcenarzucić, wymusić
ensurezapewnić, upewnić się
face-to-face communicationbezpośrednia komunikacja (twarzą w twarz)
in anticipation of sthw oczekiwaniu na coś
in favour of sthna korzyść czegoś
let looseuwolnić
live up to expectationsspełnić oczekiwania
lounge aroundpróżnować
maintainutrzymywać
memory aidtechnika ułatwiająca zapamiętywanie
motivational speechprzemówienie mające na celu zmotywowanie uczniów lub zawodników do większego wysiłku
opt for sthopowiadać się za czymś
panelzespół; ława
ratesceny, stawki
recall informationprzypominać sobie informacje
sanction sthwyrazić zgodę na coś
score some pointszdobyć kilka punktów (np.na teście)
sharp as a knifebystry, inteligentny
subdividedzielić na mniejsze grupy
take advantage of sthwykorzystać coś
the far endprzeciwległy koniec
treasuredcenny, ceniony
vote with one's feetgłosować frekwencją
write a CVnapisać CV
get the hang of sthchwytać coś, zrozumieć coś
get to grips with sthuporać się z czymś
learn one's lessonmieć/dostać nauczkę
need a handpotrzebować pomocy
on the tip of one's tonguena końcu języka
pass an exam with flying colourszdać egzamin celująco
pick sb's brainswypytywać kogoś
sb's mind goes completely blankktoś ma pustkę w głowie
scrape through an examprzebrnąć przez egazmin
second-guessprzewidzieć
steep learning curvemoment, w którym trzeba szybko nauczyć się czegoś trudnego
That will teach you!Będziesz mieć nauczkę!