wordki.pl - nauka słówek
02.10.2017a
autor: ikm1
Could you pass the salt please!Czy mógłbyś mi podać sól?
Help yourself.Poczęstuj się.
Who's calling?Kto dzwoni?
after the long journeypo długiej podróży
Do you remember to buy some milk?Czy ty pamiętasz żeby kupić mleko?
Don't forget to put the rubbish out.Nie zapomnij wyrzucić śmieci.
What about going to the cinema?Co myślisz o pójściu do kina?
It's not safe.To nie jest bezpieczne.
What's the difference between ...Jaka jest różnica pomiędzy ...
Sorry, I don't know what your talking about.Przykro mi, nie wiem o czym mówisz.
I'm afraidObawiam się
Eat everything up!Zjedz wszystko!