wordki.pl - nauka słówek
09.10.2017
autor: jk1
Ann speaks German very well.Anna mówi bardzo dobrze po niemiecku.
I never drink coffe.Nigdy nie piję kawy.
The swimming pool opens at 9 o'clock and closes at 18.30 every day.Basen otwierany jest o 9 rano a zamykany o 18.30 każdego dnia.
Bad driving cause many accidens.Zła jazda powoduje wiele wypadków.
My parents live in a very small flat.Moi rodzice mieszkają w bardzo małym mieszkaniu.
The Olimic Games takes place every four years.Igrzyska Olimpijskie odbywają się co cztery lata.
Jane doesn't drink tea very often.Jane nie pije herbaty zbyt często.
What time do the banks close in Britain?O której są zamykane banki w Wielkiej Brytanii?
Where does Martin come from?Skąd pochodzi Martin?
He's Scottish.On jest Szkotem.
What do you do?Czym się zajmujesz?
I'm electrical engeener.Jestem elektrykiem.
It takes me an hour to get to work.To zajmuje mi godzinę pracy.
How long does it take you?Jak długo tobie to zajmuje?
I play the piano but I don't play very well.Gram na pianinie, ale nie niezbyt dobrze.
I don't understand this sentenceNie rozumiem tego zdania.
The earth goes round the sun.Ziemia krąży wokół słońca.
Rice doesn't grow in Britain.Ryż nie rośnie w Wielkiej Brytanii.
The sun rises in the east.Słońce wschodzi na wschodzie.
Bees make honey.Pszczoły produkują miód.
Vegetarians don't eat meat.Wegetarianie nie jedzą mięsa.
An atheist doesn't believe in God.Ateista nie wierzy w Boga.
An interpreter doesn't translate from one language into another.Interpretacja nie jest tłumaczeniem z jednego języka na inny.
A liar is someone who doesn't tell the truth.Kłamcą jest ktoś, kto nie mówi prawdy.
The River Amazon doesn't flow into the Atlantic Ocean.Rzeka Amazon nie wpływa do Oceanu Atlantyckiego.
You know that Liz plays tennis.Wiesz, że Liz gra w tenisa.
You want to know how often. Ask her.Chcesz wiedzieć, jak często. Zapytaj ją.
How often do you play tennis?Jak często grasz w tenis?
perhapsbyć może
Which newspaper do you read?Którą gazetę czytasz?
How often do you go to the cinema.Jak często chodzisz do kina?
Where does your mother live?Gdzie mieszka twoja matka?
It's a nice day.Jest miły dzień.
I suggest we go out for a walk.Sugeruję, byśmy poszli na spacer.
I won't tell anybody what you said. I promise.Nie powiem nikomu, co powiedziałeś. Obiecuję
You must let me pay for the meal.Musisz pozwolić mi płacić za zamówienie.
I insist.Nalegam.
I apologise for what I said about you.Przepraszam za to, co powiedziałem o tobie.
It wasn't true and I shouldn't have said it.To nie była prawda i nie powinienem był tego mówić.
The new restaurant in Hill Street is very good.Nowa restauracja przy Hill Street jest bardzo dobra
I recommend it.Polecam ją.
What does this word mean?Co oznacza to słowo?