wordki.pl - nauka słówek
Angielski#13 II
autor: Lubo
keep kept kepttrzymać
know knew knownznać
leave left leftopuścić
lend lent lentpożyczyć
let let letpozwolić
lose lost loststracić, zgubić
make made maderobić
meet met metspotkać
pay paid paidpłacić
put put putpołożyć
read read readczytać
ride rode riddenjechać
ring rang rungdzwonić
run ran runbiec
say said saidpowiedzieć
see saw seenwidzieć
sell sold soldsprzedać
send sent sentwysyłać
shake shook shakenpotrząsać
shoot shot shotstrzelić