wordki.pl - nauka słówek
The potecy of passion
autor: ilaen
potencysiła, moc
sth won't cut itcoś nie wystarczy
sheerzwykły, czysty
perseverancewyrtwałość
to dig deepsiegać głeboko (po coś, w duszy)
significanceznaczenie, doniosłość
capablezdolny
to reap the rewardszebrać laury, owoce pracy
when all is said and doneostatecznie, na końcu
foundationfundament, podstwa
gritcharakter, siła woli
to take sth by stormzdobyć coś szturmem, podbić coś
landmarkprzełomowy, doniosły
to trun sth on its headprzewrócić coś do góry nogami