wordki.pl - nauka słówek
Ewka 2017/2018
autor: nastkaaa
to dreadlękać się
to tackle a problemstawić czoło problemowi
indicatewskazuje
dumbgłupie
receiveprzyswajać
assignedprzepisany
less challengingmniej wymagająca
pave the way for successutorować drogę do sukcesu
struggle withzmagać się
look tooprzyjrzeć się czemuś
crayonskredki
consistent unevennestrwała/stała nierównośc
to blendłączyć
misspellsbłędy ortograficzne/złe literowanie
developmental lagopóźnienie rozwojowe
evaluationocena
conspicuouswidocznie
comprehensionzrozumienie
revolve aroundkręcą się wokół
coherencespójność
neatness writingładne pismo
fine/gross motor skillsmała/duża motoryka
limbskończyny
misperceiving depthbłędne postrzeganie
manual dexterityzdolność manualna
stem from sthpochodzić od
hand-eye coordinationkoordynacja ręka-oko
strideskroki
strengthenwzmacniać
to compensate weaknesseskompensować słabości
occupational therapistterapeuta zajęciowy
sequencingsekwencjonowanie
nurturepielęgnuj
excelodnosić sukces
with easez łatwością
indicatorswskaźniki
outweighprzeważają
exhilaratingdziałająco/pobudzająco
tackling a math problemrozwiązywanie problemów z matematyki
troublekłopot
a learning disability is not a problem with intelligence or motivationniezdolności w nauce nie są problemem z inteligencją czy motywacją
ensurezapewnić
wide varietyszeroka skala
smartinteligentny
dumbgłupi
lazyleniwy
in particularw szczególności
be taught in waysbyć nauczanym w sposób
supportwsparcie
struggle withzmagać się z
uniquedomyślac
tailored todostosowany do
at different agesw różnym wieku
experiencedowiadczać
at various timew różnym czasie
pronouncingwymawianie
shapeskształty
scissorsnożyczki
buttomsguziki
zipperszamki błyskawiczne
tie shoessznurówki
frequent errorsczęste błędy
misspelsbłędy ortograficzne
reading comprehensionczytanie ze zrozumieniem
messybrudne
spellingliterowanie
developmental milestonesetapy rozwojowe
developmental lagopóźnienie rozwojowe
skill setzestaw umiejętności
revolve aroundobracać się dookoła
occurpojawiać się
strenghts and weaknessesmocne i słabe strony
relationshipzwiązek
depend onzależeć od
abilityzdolność
affected bypod wpływem
persistancestałe
counting principleszasady liczenia
involvedotyczyć
coherencespójność
requirewymagać
hand-eye coordinationkoordynacja ręka oko
limbskończyny
rule outwyeliminować
receptivechłonny
refer toodnosić się do
manual dexteritysprawności manualne
anxietyniepokój
co-occurwspółwystępują
pervasiverozpowszechniony
connectionspołączenie
strideskroki
knowledgewiedza
groundbreakingprzełomowy
compensate for weaknesseskompensować słabości
leadprowadzić
evaluated byoceniane przez
referralskierowanie
obtain an accurate diagnosisotrzymywać dokładną diagnozę
insurance companyfirma ubezpieczeniowa
necessaryniezbedne
delivered todostarczanie do
causesprzyczyny
roadblockprzeszkody na drodze
researchbadanie
options availabledostępne opcje
resorceszasoby
achievementosiągnięcie
huge impactogromny wplyw
affecting their behaviourwpłynąć na ich zachowanie
low self-esteemniska samoocena
certain areapewien obszar