wordki.pl - nauka słówek
school
artplastyka
biologybiologia
business studieszarządzanie i administracja
chemistrychemia
citizenshipobywatelstwo
dramazajęcia teatralne
English literatureliteratura angielska
historyhistoria
Italianwłoski
mathsmatematyka
physicsfizyka
PSHEedukacja osobowościowa, społeczna, zdrowotna
auditoriumsala wykładowa
school groundsteren szkoły
assignmentzadanie
detentionzostawanie za karę po lekcjach
entrance examegzamin wstępny
mock examegzamin próbny
rollsprawdzanie obecności
school assemblyapel
attenduczestniczyć
attract attentionprzyciągać uwagę
cheatściągać
failoblać
resitpoprawiać, powtarzać
retakezdawać poprawkę
skipopuścić
studyprzygotowywać się
submitoddać
catch up withnadążać z
drop out of schoolrzucić szkołę
fall behind with schoolworkmieć zaległości szkolne
get into debtwpaść w długi
hand inoddać
keep up withbyć na bieżąco z
look over notesprzejrzeć notatki
look sth upsprawdzić coś
take out a loanuzyskać pożyczkę
tell sb offupomnieć kogoś
turn uppojawić się
pre-schoolprzedszkolny
primary schoolszkoła podstawowa
secondary schoolszkoła średnia
postgraduatepodyplomowy
undergraduatelicencjacki
tertiary educationszkolnictwo wyższe
certificatecertyfikat
Bachelor of Arts degreetytuł licencjata
diplomadyplom
expenseswydatki
fees/tuitionczesne
financial supportwsparcie finansowe
graduation ceremonyuroczystość wręczenia świadectw
honourswyróżnienie
instalmentsraty
internshipstaż
long-distance learningnauka na odległość
lump sumjednorazowa wpłata lub wypłata
Master'stytuł magistra
periodokres
refresher feekurs dokształcający
registration feeopłata wpisowa
scholarshipstypendium
seniorstudent ostatniego roku
student loanpożyczka studencka
termsemestr
timetablerozkład zajęć
awardnadać
chargenaliczyć
financefinansować
entitled to sthupoważniony do czegoś
learn sth by heartnauczyć się czegoś na pamięć
provide the required detailsudzielić potrzebnych informacji