wordki.pl - nauka słówek
praca2
at workw pracy
be in charge ofzarządzać
do something for a livingutzrymać się z czegoś
look forszukać
professionzawód
take responsibility forwziąść odpowiedzialność za
workpraca
work aspracować jako
work for a companypracować w firmie
work inpracować w
work in an officepracować w biurze
work in salespracować na etet
work in a teampracować w zespole
work onpracować nad
work under pressurepracować pod presją
work withpracować z kimś
dangerousniebezpieczny
manualfizyczny
satisfyingsatysfakcjonujący
skilledwymagający kwalifikacji
sterssfulstresujący
tiringmęczący
badly-paidsłabo płatny
bonuspremia
chance of promotionszansa na awans
change jobszmienić pracę
collegueskoleżanka
contractumowa
do/work overtimepracować nadgodziny/
do/work shiftspracować na zmiany/
earn moneyzarabiać pieniądze
dutiesobowiązki
earningszarobki
full-timena pełen etat
get a jobdostać pracę
get a promotion/ promotedostać awans/dać awans
incomedochód
leave your jobodejść z pracy
paid leavepłatny urlop
part-timena część etatu
pension/get a pensionemerytura/dostać emeryturę
per hour/week/monthna godzinę/tygodniowo/ miesięcznie
permanentstały
retire/retirementprzejść na emeryturę/emerytura
salarypensja
sick leave/sick payzwolnienie lekarskie/zasiłek chorobowy
taxpodatek
teamworkpraca w zespole
temporarytymczasowy
tipsnapiwki
unpaidbezpłatny
well-paiddobrze płatny
work long hourspracować do późna
workplacemiejsce pracy
babysitteropiekunka
charity workerwolontariusz
checkout assistantkasjerka w supermarkecie
delivery boyroznosiciel gazet
fruit pickingzbieracz owoców
holiday jobwakacyjna praca
lifeguardratownik
seasonal workpracować sezonowo
summer camp supervisoropiekun na obozie
summer jobpraca na lato
tour guideprzewodnik
voluntary workwolontariat
wagespłaca
weekend jobpraca weekendowa
advertiseogłaszać
applicantkandydat
application fromformularz aplikacyjny
apply for a jobubiegać się o pracę
be firedzostać zwolnionym
be made redundantzostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
become employedzostać zatrudnionym
candidatekandydat
covering letterlist motywacyjny
deadlinetermin wykonania pracy
do welldobrze sobie poradzić
employeepracownik
employerpracodawca
enclosezałączyć
entepreneurprzedsiębiorca
fill inwypełnić
find workznaleśc pracę
get careers adviceskorzystać z doractwa zawodowego
go bankruptzbankrutować
go freelance/freelancerzacząć pracowac na własny rachunek/wolny strzelec
job satisfactionzadowolenie z wykonanej pracy
have an interviewodbyć rozmowę kwalifikacyjną
have experiencemieć doświadczenie
hirezatrudnić
human resourcesdział personalny
jobcentrebiuro pośrednictwa pracy
job offerogerta pracy
keep a recordprowadzić rejestr
lack ofbrak
lose your jobstracić pracę
offer a jobzaproponowac pracę
out of workbez pracy
positionstanowisko
postposada
qualificationskwalifikacje
recruitmentrekrutacja
referencereferencje
rejectodrzucić
run your own businessprowadzić własną firmę
self-employedsamozatrudniony
short listlista najpoważniejszych kandydatów
situations vacantoferty pracy
staffpersonel
take onprzyjąć
take up a jobpodjąć pracę
up to dateaktualny
vacancywakat
work from homepracowac w domu
abilityzdolność, umijętność
at some pointw którymś momencie
consultkonsultować
drop out ofrzucić
fashionablemodny
grumpyzrzędliwy
inheritancespadek
launchwprowadzić produkt na rynek
money-makingdochodowy
routinerutyna
summarisepodsumować
well-beingdobre samopoczucie
wonderzastanawiać się