wordki.pl - nauka słówek
lesson 136 part 1
autor: stage9
flourmąka
grindmielić; też: ostrzyć (np. nóż); też: szlifować
groundzmielił, zaostrzył; druga forma od czasownika "grind"
groundzmielony, zaostrzony; trzecia forma od czasownika "grind"
Flour is made by grinding grainMąkę robi się przez zmielenie zboża/ziarna
He grinds his knives every weekOn ostrzy swoje noże co tydzień
sharpennaostrzyć (np. nóż); też: temperować (np. ołówek)
sharpenertemperówka
She sharpened her pencil with my sharpenerOna zatemperowała swój ołówek moją temperówką
harmkrzywda, szkoda; też: krzywdzić, powodować szkodę
Their irresponsible behaviour caused a lot of harmIch nieodpowiedzialne zachowanie spowodowało dużo szkód.
I never wanted to harm youNigdy nie chciałem wyrządzić ci krzywdy
harmfulszkodliwy, krzywdzący
harmful effectszkodliwy efekt
Famine is among the most harmful effects of warGłód jest pośród najbardziej szkodliwych efektów wojny
harmful to the environmentszkodliwy dla środowiska
harmlessniegroźny, nieszkodliwy
harmless funnieszkodliwa/niewinna zabawa
It was just harmless funTo była tylko niewinna zabawa.
harmless to the environmentnieszkodliwy dla środowiska
creaturestworzenie, stwór, istota
sea creaturestworzenie morskie, zwierzę morskie
The most harmful creature in the world is a manNajbardziej szkodliwą istotą na świecie jest człowiek
ironżelazko, żelazo; też: prasować
do the ironingprasować, robić prasowanie (odpowiednik: iron)
I won't iron your clothes, you can do it yourselfNie będę prasować twoich ciuchów, sam możesz to zrobić
She hates doing the ironingOna nie cierpi (robić) prasowania
likelyprawdopodobny, przypuszczalny, możliwy (tłumaczone często: prawdopodobnie, przypuszczalnie)
most likelynajprawdopodobniej
It is likely the child will get punishedTo prawdopodobne, że dziecko zostanie ukarane
She'll most likely forget himOna najprawdopodobniej o nim zapomni.
unlikelymało prawdopodobny, nieprawdopodobny, wątpliwy