wordki.pl - nauka słówek
IRREGULAR VERBS PART 1
autor: DorotaP
bebyć
be-was/were-beenodmiana czasownika "być"
bearnosić, znosić
bear-bore-bornodmiana czasownika "nosić, znosić"
beatbić
beat-beat-beatenodmiana czasownika "bić"
becomestawać się (kimś, czymś)
become-became-becomeodmiana czasownika "stawać się"
beginzaczynać
begin-began-begunodmiana czasownika "zaczynać"
bitegryźć
bite-bit-bittenodmiana czasownika "gryźć"
blowdmuchać, wiać
blow-blew-blownodmiana czasownika "dmuchać, wiać"
breakzniszczyć, zepsuć, złamać, rozbić
break-broke-brokenodmiana czasownika "zniszczyć, zepsuć, złamać, rozbić"
bringprzynosić
bring-brought-broughtodmiana czasownika "przynosić"
buildbudować
build-built-builtodmiana czasownika "budować"
burnspalić, sparzyć się
burn-burnt-burntodmiana czasownika "spalić, sparzyć się"