wordki.pl - nauka słówek
3. School
autor: ilaen
art historyhistoria sztuki
compulsoryobowiązkowy
engineeringmechanika, inżynieria
foreign languagesjęzyki obce
range of subjectszakres przedmiotów
assignmentzadanie
examinationegzamin
computer based examegzamin przez komputer
entrance examwstępny egzamin
mock exampróbny egzamin
oralustny egzamin
paper-based exampisemny egz.
pass an examzdać egz.
retake exampowtarzać egzamin
spokenustny egz.2
examineregzaminator
external examinerz zewnątrz egzaminator
gradeklasa szkolna, ocena
markocena
resultwynik
revisepowtarzać materiał
revision techniquesposób powtórki materiału
scorewynik
be absentnieobecny
assemblezbierać, gromadzić się
assemblyapel, zbiórka
blackboardtablica szkolna
board rubbergąbka do tablicy
bully sbznęcać się nad kimś
ceremonyuroczystość
ensemblecałość, zespół muzyczny
chalkkreda
cheatoszukiwać
classroomklasa
courseworkpraca wykonywana podczas semestru całego
cramwkuwać
dress codezasady dt. ubioru
drop out of a schoolrzucić szkołę
dropoutktoś kto nie skończył szkoły
excludedbyć zawieszonym
expelled from schoolbyć wydalanym ze szkoły
experimenteksperyment
expulsionwydalenie
failingwada, słabość
fall behindzostać w tyle
have no cluenie mieć pojęcia
jog one's memorywysilać umysł
learn by heartuczyć się na pamięć
lockerszafka w szkole
memorizezapamietywać
long-term memorydługotrwała pamięć
short-term memorykrótko trwała p.
termtermin, okres, semestr
have sth on the tip of toungemieć coś na końcu języka
play truantchodzić na wagary
presentobecny
principaldyrektor
receiveotrzymywać
ring a bellbrzmieć znajomo
skipopuszczać darować sobie
submitskładać, przedkładać
teacher formwychowawca
teacher headdyrektor
truancychodzenie na wagary
find employmentznaleźć zatrudnienie
imptove one's techniquepoprawić swoją technikę
joindołączyć
learn a craftnauczyć się rzemiosła
choirchór
sign upzapisać sie na zajęcia np
sailżeglować
do a language coursechodzić na kurs językowy
drama clubklub teatralny
extracurricular activitieszajęcia pozalekcyjne
co-educationalkoedukacyjny
collegeszkoła wyższa
comprehensiveogólnokształcący
curriculum coreminimum podstawowe
educationwykształcenie
education stageetap edukacji
stageetap, scena, podium,
fundfundować,
governmentrząd
optionalnieobowiązkowy, opcjonalny
secondary schoolgimnazjum
rewardingsatysfakcjonujący
state schoolpaństwowa szkoła
vocational schoolszkoła zawodowa
tertiarypomaturalny
attenduczęszczać
degreestopień, celcjusza lub naukowy
bachelor'slicencjat
master'smagister
career prospectsperspektywy zawodowe
dissertationpraca magisterska
gap yearrok przerwy przed studiami
get into universitydostać sie na uniwersytet
graduateabsolwent
dormitoryakademik
independent learninguczenie się samodzielnie
lecturerwykładowca
thesispraca dyplomowa, magisterska, doktorska
submit thesiszłożyć pracę doktorską
defend thesisbronić pracę doc.
undergratuatestudent
cafeteriabufet
playgroundboisko, dziedziniec
sports fieldboisko sportowe
staff roompokój nauczycielski