wordki.pl - nauka słówek
lesson 136 part 3
autor: stage9
cheekpoliczek
the...the...im...tym...
the sooner the betterim wcześniej tym lepiej
The sooner you start revising for the exam the betterIm wcześniej zaczniesz powtarzać do egzaminu, tym lepiej
The more I learn the less I knowIm więcej się uczę, tym mniej wiem
responsible for sthodpowiedzialny za coś
You have to be responsible for your actionsMusisz być odpowiedzialny za swoje czyny
irresponsiblenieodpowiedzialny
councilrada (np. miejska, parafialna), zarząd (np.organizacji)
city councilrada miasta
frightstrach, trwoga, przerażenie
stage frighttrema
give sb a frightprzestraszyć kogoś (odpowiednik: frighten sb)
frighten sbprzestraszyć kogoś (odpowiednik: give sb a fright)
He gave me a frightPrzestraszył mnie (odpowiednik: He frightened me)
He frightened mePrzestraszył mnie (odpowiednik: He gave me a fright)
meanzłośliwy, wredny; też: skąpy;też: nędzny
Don't be so meanNie bądź taki złośliwy/wredny
stingyskąpy (odpowiednik: mean)
thoughtlessbezmyślny, nierozważny
thoughtless behaviourbezmyślne/nierozważne zachowanie
It was thoughtless of me to tell him everythingByło bardzo nierozważne z mojej strony, że powiedziałam mu wszystko
thoughtfulrozważny, zapobiegliwy (o człowieku); zamyślony (o spojrzeniu), przemyślany (o decyzji)
thoughtful motherrozważna/ zapobiegliwa matka
thoughtful lookzamyślone spojrzenie
paleblady (o skórze, kolorze itd)
pale skinblada skóra
turn palezblednąć
sickchory (odpowiednik: ill),
I feel sickJest mi niedobrze; Czuję się, jakbym miał wymiotować
sicknesschoroba (odpowiednik: illness)
in sickness and in healthw chorobie i zdrowiu (nie opuszczę cię aż do śmierci) - część przysięg małżeńskiej
His face turned pale and he felt sickJego twarz zbladła i zrobiło mu się niedobrze
cuffmankiet (na końcu rękawa)
handcuffskajdanki
handcuffzakuć w kajdanki
He was handcuffed and put into custodyOn został zakuty w kajdanki i wsadzony do aresztu
off the cuffz miejsca, z marszu (bez przygotowania)
He made his speech off the cuffOn wygłosił przemowę bez przygotowania/z głowy