wordki.pl - nauka słówek
16.10.2017
autor: jk1
severalkilka parę
muchdużo wiele
enough, sufficientwystarczająco, dostatecznie
surprisedzdziwiony
overponad
excitementpodekscytowanie
scratchedpodrapany
struckuderzyć, spaść
rubbedprzetarł
scrapedraśnięcie, otarcie
strangedziwny
behaviourzachowanie
Keptutrzymywać
even thoughpomimo że
howeverjednakże
despitemimo (czegoś)
asjak, podczas gdy
possiblymożliwe
catchzłapać
nonenic
otherinny
paintingobraz, malarstwo
I did this painting all with my ownMalowałem to wszytko sam.
shouldpowinna
supposeprzypuszczać
expectoczekiwać
requireżądać, wymagać
obligezobowiązać
could do itMógł to zrobić
preventzapobiegać, uniemożliwiać
avoidunikać
refuseodmawiać, odrzucać
forbidzabraniać
gets onzakładać
takes upzajmować się czymś
sets outrozpocząć, wyruszyć
bring aboutspowodować coś
At the timew tym czasie
pathścieżka
easyłatwy
right answerprawidłowa odpowiedź