wordki.pl - nauka słówek
trunde1
autor: lalliszja
be conscious of somethingbyć świadomym
preventzabezpieczać
raise awarenesspodnosić świadomość
threatengrozić
governmentrząd
cruel behaviourokrutne zachowanie