wordki.pl - nauka słówek
prepositions after nouns
autor: kropaa
a couple ofkilka
a lot ofdużo
advantages/disadvantages ofzalety/wady
amount ofilość
approval/disapproval ofzatwierdzenie/odrzucenie
awareness ofświadomość o
box ofpudełko
combination ofkombinacja
contact withkontakt z
contract withkontrakt z
end ofna koniec
flight fromlot z
game of (tennis,etc.)gra
hand in the airręka w powietrzu
help ofpomoc
image ofobraz przedstawiający osobę, obiekt (punkt widzenia)
knowledge ofwiedza o
lack ofbrak czegoś
leader oflider
means of transportrodzaj transportu
member ofczłonek
model ofmodel
number ofliczba
pain inból
parts of the bodyczęść ciała
passion for sthpasja do czegoś
period of timeokres czasu
plenty ofmnóstwo
present for sbprezent dla kogoś
prize fornagroda za
problem ofproblem
programme/questionnaire about sthprogram/kwestionariusz o czymś
reaction from sbreakcja kogoś
relationship withrelacje z
rest of sthreszta z czegoś
sense of humourpoczucie humoru
shape ofkształt czegoś
slice ofkawałek czegoś
south/north/east/west ofna południu/północy/wschodzie/zachodzie
sunset/views over (a place)zachód słońca/widok na (miejsce)
support forwsparcie
thoughts onmyśli na temat
thousands of peopletysiące ludzi
time away fromczas z dala
variety ofróżnorodność
view ofwidok (na sytuację)
way of lifedroga życia