wordki.pl - nauka słówek
szkoła - słówka 2
autor: martynka02
be absent from schoolbyć nieobecnym w szkole
be good/bad at smfbyć dobrym/złym z czegoś
be late for schoolspóźnić się do szkoły
do an exercise/a project/a taskrobić ćwiczenie/projekt/zadanie
do well/badly in a testdobrze/źle poradzić sobie na teście
do your bestdać z siebie wszystko
do your homeworkodrabiać pracę domową
get into universitydostać się na uczelnię
get readyprzygotowywać się
have/take a breakzrobić (2) sobie przerwę
learn by heartuczyć się na pamięć
make a mistakezrobić błąd
make/take notesrobić(2) notatki
miss lessonsopuszczać lekcje
pay attentionuważać
study harduczyć się pilnie
take part in smfbrać w czymś udział
write an essaypisać wypracowanie
copy homeworkodpisać pracę domową
fall behind with smfmieć zaległości w czymś
hand in homework /an essayoddać pracę domową/wypracowanie
leave schoolrzucić szkołę
look smf upwyszukać coś (np w słowniku)
make progressrobić postępy
take the registersprawdzać listę