wordki.pl - nauka słówek
prepositions after verbs and other
autor: kropaa
ask forprosić o
audition forodbywać przesłuchanie
be inpracować w
be into sthbyć zainteresowanym
be there for sbbyć dla kogoś oparciem
benefit fromkorzyść z
blame sb foroskarżać kogoś o
blog about sthblog o czymś
caused byspowodowany przez
come first/last inbyć pierwszym/ostatnim w czymś
compete inuczestniczyć w
cover inpokryć coś czymś
crash/knock intowalnąć w coś
die fromumrzeć na
dive intonurkować
donate money todarować pieniądze na
donated byprzekazane przez
earn fromzarobić z
eliminate sth from sthwyeliminować coś z czegoś
escape fromuciec z
evacuate fromewakuować się z
feel aboutco myślisz/czy chciałbyś
flow throughprzepływać przez
gaze atpatrzeć na/spojrzeć
hold undertrzymać coś pod czymś
inherit fromodziedziczyć po kimś
insure forubezpieczyć na
keep insidetrzymać w środku
locate inumieszczony w
lose touch with sbstracić kontakt z
made of/fromzrobione z/zrobione z czegoś (zaszła zmiana chemiczna)
make contact withnawiązać kontakt z
move aroundkręcić się
nominate sb for sthnominować kogoś do czegoś
pay bypłacić kartą
pay forpłacić za
play forgrać dla
pour overrozlać coś
put sth inwłożyć coś do środka
raise money forzbierać pieniądze dla
recover fromodzyskać zdrowie
release fromwypuścić z więzienia
report on sthdoniesienia dotyczące czegoś
revise for sthpowtarzać do czegoś
share withdzielić z kimś
support bywspierać kogoś
take part inbrać udział w
train fortrenować do
travel by air/car/trainpodróż powietrzem/samochodem/pociągiem
travel throughpodróżować przez kraj
vote forgłosować na
walk intoprzejść przez
work forpracować dla
worry aboutmartwić się o
write about sthpisać o czymś
(make a) fool of(robić z siebie) głupca
(make a) living fromzarabiać na życie
along the bankwzdłóż brzegu rzeki
because ofz powodu
by the poolprzy basenie
far from sthdaleko od czegoś
near the seablisko morza
over to sb/sthzależy od czegoś/kogoś
straight intoprosto do
thanks todzięki czemuś
under a treepod drzewem