wordki.pl - nauka słówek
Ból, xero - 3 semestr
autor: Ewelina
nauseamdłości, nudności
persistentuporczywy, stały
severepoważny
swollen faceopuchlizna twarzy
course of pregnancyprzebieg ciąży
sudden passagenagły przepływ
convulsionsdrgawki
chillsdreszcze
markedlywyraźnie
elevatedpodwyższony
tachypnoeaprzyśpieszony oddech
tachycardiaczęstoskurcz
benign bladder infectionlekka infekcja pęcherza
breech deliveryporód pośladkowy
breaking of the amniotic sacpęknięcie worka owodniowego
cessation of foetal movementustanie ruchów płodu
early labourprzedwczesny poród
preterm birthprzedwczesny poród
ectopic pregnancyciąża pozamaciczna
emergency deliverynagły poród
eclampsiarzucawka porodowa
delayopóźnienie
childbearingmacierzyństwo
foetal growth restrictionwewnątrzmaciczne zahamowanie płodu
gestational hypertensionnadciśnienie tętnicze, ciążowe
hyperemesis gravidarumwymioty ciężarnej (HG)
massive obstetric haemorrhagekrwotok poporodowy (PPH)
postpartum haemorrhagekrwotok poporodowy (PPH)
miscarriageporonienie
precipitous, unexpected rapid deliverynagły, przyśpieszony poród
preeclampsiastan przedrzucawkowy
placental abruptionodklejenie łożyska
post-abortion sepsiszakażenie, sepsa
third-trimester haemorrhagekrwotok w 3 trymestrze
amenorrheabrak miesiączki
diffuserozproszony
life-threateningzagrażający życiu
profuseobfity
vaginal bleedingkrwawienie pochwowe
pallorbladość
haemorrhagic shockwstrząs krwotoczny
bloody mucous dischargeśluzowa wydzielina
spontaneousspontaniczne
rupture of membranespęknięcie błon
vaginal secretionswydzielina pochwowa
oedemaobrzęk
visual disturbanceszaburzenia widzenia
painlessbezbolesny
bright redjasnoczerwony
purulent dischargeropna wydzielina
uterine tendernessbolesność dotykowa macicy
immediatenatychmiastowy
delayedopóźniony
deliveryporód
persistentuporczywy
turgornapięcie tkankowe
thirstpragnienie
foetal buttockspośladki płodu
visiblewidoczny
C-section (cesarean)cięcie cesarskie
gestationciąża
majorgłówny
injuryuraz, uszkodzenie
such astaki jak
RTC - Road Traffic Collisionkolizja, wypadek samochodowy
fallprzypadać
domestic abuseprzemoc domowa
heavy flowwyczerpujące, duże krwawienie
seconddrugi
cannotnie móc
foetuspłód
would-be-momniedoszła mama
arriveprzybywać
emergency department (ED)izba przyjęć
“the water breaks”pękł pęcherz
any pointdowolnym momencie
blurred visionniewyraźne widzenie
swellingopuchlizna
dyspnoeaduszności