wordki.pl - nauka słówek
Phrasal verbs (czasowniki złożone)
autor: lalliszja
Get away withUniknąć kary
Run awayUciekac
Find outDowiedzieć sie
Break intoWłamać się do
Turn someone inDonieść na kogoś
Let someone offDarować komus
Run off withUciec z
Beat someone upPobić kogos