wordki.pl - nauka słówek
zwroty - człowiek
autor: kropaa
be angry with sbbyć złym na kogoś
be afraid of sb/sthbać się kogoś/czegoś
be attracted to sbuważać, że ktoś jest pociągający
be/feel/get fed up with sb/sthmieć kogoś/czegoś dosyć
be fond of sb/sthlubić kogoś/coś
be good at sthbyć w czymś dobrym
be in a good/bad moodw dobrym/złym nastroju
be interested in sthinteresować się czymś
be keen on sthbardzo coś lubić
be nervous about sthdenerwować się czymś
can't stand sb/sthnie cierpieć kogoś/czegoś
change one's mindzmienić zdanie
cheer uprozweselić, rozchmurzyć się
do sb a favourzrobić komuś przysługę
fall in love with sbzakochać się w kimś
feel like sthmieć na coś ochotę
function well under stressdobrze funkcjonować pod wpływem stresu
get a laughwywoływać śmiech
get to know someonepoznać kogoś
grow updorastać
have a bad daymieć zły dzień
have something in common with sbmieć coś wspólnego z kimś
in aid of sthna rzecz czegoś
laugh at sb/sthśmiać się z kogoś/czegoś
look down on sbpatrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
look up to sbpodziwiać kogoś
lose one's temperstracić panowanie nad sobą
make fun of sbwyśmiewać się z kogoś
make sb laughrozśmieszać kogoś
make up one's mindzdecydować się
put sb in a good moodwprawiać kogoś w dobry nastrój
speak in a funny voicemówić śmiesznym głosem
take part in sthbrać w czymś udział
talk to a strangerrozmawiać z nieznajomym
tell a jokeopowiedzieć dowcip
worry about sthmartwić się czymś