wordki.pl - nauka słówek
UKŁAD NERWOWY- STRUKTURY DO ROZPOZNANIA NA ZWŁOKACH
autor: Delete
Right/left pyramid of medulla oblongataPiramida rdzenia przedłużonego, prawa/lewa
Anterior median fissure of medulla oblongataSzczelina pośrodkowa przednia rdzenia przedłużonego
Right/left anterolateral sulcus of medulla oblongataBruzda przednio-boczna rdzenia przedłużonego, prawa/lewa
Right/left posterolateral sulcus of medulla oblongataBruzda tylno-boczna rdzenia przedłużonego prawa/lewa
Posterior median sulcus of medulla oblongataBruzda pośrodkowa tylna rdzenia kręgowego
Right/left oliveOliwka, prawa/lewa
Pyramidal decussationSkrzyżowanie piramid
Right/left gracile fasciculusPęczek smukły prawy/lewy
Right/left cuneate fasciculusPęczek klinowaty prawy/lewy
Right/left gracile tubercleGuzek smukły prawy/lewy
Right/left cuneate tubercleGuzek klinowaty prawy/lewy
Basilar sulcusBruzda podstawna
Right/left cerebral crusOdnoga mózgu prawa/lewa
Right/left cerebral peduncleKonar mózgu prawy/lewy
Posterior perforated substanceIstota dziurkowana tylna
Right/left superior colliculus of tecal laminaPrawy/lewy wzgórek górny blaszki pokrywy
Right/left inferior coliiculus of tecal laminaPrawy/lewy wzgórek dolny blaszki pokrywy
Brachium of right/left superior colliculus of tecal laminaRamię wzgórka górnego blaszki pokrywy prawego/ lewego
Brachium of right/left inferior colliculus of tecal laminaRamię wzgórka dolnego blaszki pokrywy prawego/lewego
Triangle of lemnisciTrójkąt wstęg
Frenulum of superior medullary velumWędzidełko zasłony rdzeniowej górnej
Right/left superior cerebellar pedunclePrawy/lewy konar górny móżdżku
Right/left middle cerebellar pedunclePrawy/lewy konar środkowy móżdżku
Right/left inferior cerebellar pedunclePrawy/lewy konar dolny móżdżku
Right/left cerebellar hemispherePrawa/lewa półkula móżdżku
Vermis of cerebellumRobak móżdżku
Right/left dentate nucleusPrawe/lewe jądro zębate
Right/left red nucleusPrawe/lewe jądro czerwienne
Right/left substantia nigraPrawa/lewa istota czarna
Cerebral aqueductWodociąg mózgu
Right/left thalamusPrawe/lewe wzgórze
Stria medullaris of thalamusPrążek rdzenny wzgórza
Anterior tubercle of right/left thalamusGuzek przedni prawego/lewego wzgórza
Pulvinar of right/left thalamusPoduszka prawego/lewego wzgórza
Interthalamic adhesionZrost międzywzgórzowy
Right/left habenulaPrawa/lewa uzdeczka
Habenular commisureSpoidło uzdeczek
Right/left habenular trigonePrawy/lewy trójkąt uzdeczki
Right/left lateral geniculate bodyCiało kolankowate boczne prawe/lewe
Right/left medial geniculate bodyCiało kolankowate przyśrodkowe prawe/lewe
Right/left mamillary bodyPrawe/lewe ciało suteczkowate
Optic chiasmSkrzyżowanie wzrokowe
Tuber cinereumGuz popielaty
Infundibulum of hypophysis/ pituitary glandLejek przysadki
Right/left optic tractPrawe/lewe pasmo wzrokowe
Right/left major forcepsPrawe/lewe kleszcze większe
Right/left minor forcepsPrawe/lewe kleszcze mniejsze
Rostrum of corpus callosumDziób ciała modzelowatego
Genu of corpus callosumKolano ciała modzelowatego
Body of corpus callosumPień ciała modzelowatego
Splenium of corpus callosumPłat ciała modzelowatego