wordki.pl - nauka słówek
UKŁAD NERWOWY STRUKTURY DO ROZPOZNANIA NA ZWŁOKACH CZ.2
autor: Delete
Right/left insulaPrawa/lewa wyspa
Body of right/left fornixTrzon sklepienia prawego/lewego
Right/left internal capsulePrawa/lewa torebka wewnętrzna
Right/left external capsulePrawa/lewa torebka zewnętrzna
Right/left claustrumPrawe/lewe przedmurze
Right/left globus pallidusPrawa/lewa gałka blada
Right/left putamenPrawa/lewa skorupa
Choroid plexus of right/left lateral ventricleSplot naczyniówkowy komory bocznej, prawej/lewej
Stria terminalis of right/left lateral ventriclePrążek krańcowy komory bocznej prawej/lewej
Lamina affixa right/left lateral ventricleBlaszka przytwierdzona komory bocznej prawej/lewej
Head of right/left caudate nucleusGłowa jądra ogoniastego prawego/lewego
Body of right/left caudate nucleusTrzon jądra ogoniastego prawego/lewego
Tail of right/left caudate nucleusOgon jądra ogoniastego prawego/lewego
Septum pellucidumPrzegroda przeźroczysta
*Claws of right/left hippocampusSzpony hipokampa prawego/lewego
Fimbra of right/left hippocampusStrzępek hipokampa prawego/lewego
Pes of right/left hippocampusStopa hipokampa prawego/lewego
Collateral eminence of right/left lateral ventricleWyniosłość poboczna prawej/lewej komory bocznej
Collateral trigone of right/left lateral ventricleTrójkąt poboczny prawej/lewej komory bocznej
Bulb of right/left posterior hornOpuszka prawego/lewego rogu tylnego
Calcar avis of right/left posterior hornOstroga ptasia prawego/lewego rogu tylnego
Median sulcus of rhomboid fossaBruzda pośrodkowa dołu równoległobocznego
Right/left medial eminence of rhomboid fossaPrawa/lewa wyniosłość przyśrodkowa dołu równoległobocznego
Right/left facial colliculusWzgórek twarzowy prawy/lewy
Medullary stria of rhomboid fossaPrążki rdzenne dołu równoległobocznego
Right/left sulcus limitansPrawa/lewa bruzda graniczna
ObexZasuwka
Right/left vestibular areaPrawe/lewe pole przedsionkowe
Superior medullary velumZasłona rdzeniowa górna
Right/left olfactory bulbPrawa/lewa opuszka węchowa
Right/left olfactory tractPrawe/lewe pasmo węchowe
Right/left olfactory trigonePrawy/lewy trójkąt węchowy
Right/left anterior perforated substanceIstota dziurkowana przednia prawa/lewa
Falx cerebriSierp mózgu
Tentorium cerebelliNamiot móżdżku
Pia mater of right/left hemisphereOpona miękka prawej/lewej półkuli
Right/left superior/middle/inferior frontal gyrusPrawy/lewy zakręt czołowy górny/środkowy/dolny
Right/left inferior/superior frontal sulcusPrawa/lewa bruzda czołowa górna/dolna
Right/left precentral gyrusPrawy/lewy zakręt przedśrodkowy
Right/left precentral sulcusPrawa/lewa bruzda przedśrodkowa
Right/left inferior/superior parietal lobulePrawy/lewy górny/dolny płacik ciemieniowy
Supramarginal gyrus of right/left parietal lobeZakręt nadbrzeżny prawego/lewego płata ciemieniowego
Angular gyrus of right/left parietal lobeZakręt kątowy prawego/lewego płata ciemieniowego
Right/left postcentral gyrusPrawy/lewy zakręt zaśrodkowy
Postcentral sulcusBruzda zaśrodkowa
Superior/inferior occipital sulcusBruzda potyliczna poprzeczna prawa/lewa
Transverse occipital sulcus of right/left occipital lobePrawa/lewa bruzda potyliczna poprzeczna
Superior/middle/inferior temporal gyrusZakręt skroniowy górny/środkowy/dolny
Superior/inferior temporal sulcusBruzda skroniowa górna/dolna