wordki.pl - nauka słówek
UKŁAD NERWOWY STRUKTURY DO ROZPOZNANIA NA ZWŁOKACH 3
autor: Delete
Central sulcus of insulaBruzda środkowa wyspy
Circular sulcus of insulaBruzda okalająca wyspy
Short gyrus of right/left insulazakręt krótki prawej/lewej wypsy
Long gyrus of right/left insulaZakręt długi prawej/lewej wyspy
Cingulate sulcusBruzda obręczy
Cingulate gyrusZakręt obręczy
Central sulcusBruzda środkowa
Cuneus of right/left occipital lobeKlinek prawego/lewego płata potylicznego
Precuneus of right/left occipital lobePrzedklinek prawego/lewego płata potylicznego
Lingual gyrus of right/left occipital lobeZakręt językowy prawego/lewego płata potylicznego
Calcarine sulcus of right/left occipital sulcusBruzda ostrogowa prawego/lewego płata potylicznego
Parieto-occipital sulcusBruzda ciemieniowo-potyliczna
Hippocampal sulcusBruzda hipokampa
Parahippocampal gyrusZakręt przyhipokampowy
Straight gyrus of right/left frontal lobeZakręt prosty prawego/lewego płata czołowego
Right/left olfactory sulcusBruzda węchowa prawa/lewa
Orbital gyri of right/left frontal lobeZakręty oczodołowe prawego/lewego płata czołowego
Right/left optic nervePrawy/lewy nerw wzrokowy
Right/left oculomotory nervePrawy/lewy nerw okoruchowy
Right/left trochlear nervePrawy/lewy nerw bloczkowy
Right/left trigeminal nervePrawy/lewy nerw trójdzielny
Right/left infraorbital nervePrawy/lewy nerw podoczodołowy
Right/left abducent nervePrawy/lewy nerw odwodzący
Right/left facial nervePrawy/lewy nerw twarzowy
Right/left vestibulocochlear nervePrawy/lewy nerw przedsionkowo-ślimakowy
Right/left glossopharyngeal nervePrawy/lewy nerw językowo-gardłowy
Right/left vagus nervePrawy/lewy nerw błędny
Right/left accessory nervePrawy/lewy nerw dodatkowy
Right/left hypoglossal nervePrawy/lewy nerw podjęzykowy
Right/left recurrent laryngeal nervePrawy/lewy nerw kratniowy wsteczny
Right/left phrenic nervePrawy/lewy nerw przeponowy
Right/left vertebral arteryPrawa/lewa tętnica kręgowa
Basilar arteryTętnica podstawna
Right/left posterior communicating arteryPrawa/lewa tętnica łącząca tylna
Right/left middle cerebral arteryPrawa/lewa tętnica środkowa mózgu
Right/left internal carotid arteryPrawa/lewa tętnica szyjna wewnętrzna
Right/left anterior cerebral arteryPrawa/lewa tętnica przednia mózgu
Anterior communicating arteryTętnica łącząca przednia
Cornea of right/left eyeballRogówka gałki ocznej prawej/lewej
Sclera of right/left eyeballTwardówka gałki ocznej prawej/lewej
Ciliary body of right/left eyeballCiało rzęskowe prawej/lewej gałki ocznej
Right/left superior rectus of eyeballMięsień prosty górny gałki ocznej prawy i lewy
Right/left inferior rectus of eyeballMięsień prosty dolny gałki ocznej prawy i lewy
Right/left medial rectus of eyeballMięsień prosty przyśrodkowy gałki ocznej prawy i lewy
Right and left lateral rectus of eyeballMięsień prosty boczny gałki ocznej prawy i lewy
Right and left superior oblique of eyeballMięsień skośny górny gałki ocznej prawy i lewy
Right and left inferior oblique of eyeballMięsień skośny dolny gałki ocznej prawy i lewy