wordki.pl - nauka słówek
UKŁAD NERWOWY STRUKTURY DO ROZPOZNANIA NA ZWŁOKACH 4
autor: Delete
Right/left concha of auricleMuszla małżowiny usznej prawej i lewej
Right/left tragus of auricleSkrawek małżowiny usznej prawej i lewej
Right/left external acoustic meatusPrzewód słuchowy zewnętrzny prawy i lewy
Lobule of auricle right/leftpłatek małżowiny usznej prawej i lewej
Medial cord of brachinal plexus right/leftPęczek przyśrodkowy splotu ramiennego prawego i lewego
Lateral cord of brachial plexus right/leftPęczek boczny splotu ramiennego prawego i lewego
Posterior cord of brachial plexus right/leftPęczek tylny splotu ramiennego prawego i lewego
Musculocutaneous nerve right/leftNerw mięśniowo-skórny prawy i lewy
Lateral root of median nerve right/leftKorzeń boczny nerwu pośrodkowego, prawego i lewego
Medial root of median nerve right/leftKorzeń przyśrodkowy nerwu pośrodkowego prawego i lewego
Median nerve right/leftNerw pośrodkowy prawy i lewy
Ulnar nerve right/leftNerw łokciowy prawy i lewy
Right/left long thoracic nerveNerw piersiowy długi prawy i lewy
Medial cutaneous nerve of arm right/leftNerw skórny przyśrodkowy ramienia prawy i lewy
Medial cutaneous nerve of forearm right/leftNerw skórny przyśrodkowy przedramienia prawy i lewy
Axillary nerve right/leftNerw pachowy prawy i lewy
Radial nerve right/leftNerw promieniowy prawy i lewy
Deep branch of radial nerve right/leftGałąź głęboka nerwu promienistego prawego i lewego
Superficial branch of radial nerve right/leftGałąź powierzchowna nerwu promienistego prawego i lewego
Obturator nerve right/leftNerw zasłonowy prawy i lewy
Right/left iliohypogastric nervePrawy/lewy nerw biodrowo-podbrzuszny
Right/left femoral nervePrawy/lewy nerw udowy
Saphenous nerve right/leftNerw udowo-goleniowy prawy i lewy
Right/left subcostal nervePrawy/lewy nerw podżebrowy
Right/left ilioinguinal nervePrawy/lewy nerw biodrowo-pachwinowy
Right/left genitofemoral nervePrawy i lewy nerw płciowo-udowy
Right/left lateral femoral cutaneous nervePrawy i lewy nerw skórny boczny
Right/left posterior cutaneous nervePrawy i lewy nerw skośny tylny uda
Right/left superior gluteal nervePrawy i lewy nerw pośladkowy górny
Right/left inferior gluteal nervePrawy i lewy nerw pośladkowy dolny
Right/left sciatic nervePrawy i lewy nerw kulszowy
Right/left tibial nervePrawy i lewy nerw piszczelowy
Right/left common fibular nervePrawy i lewy nerw strzałkowy wspólny
Right/left sural nervePrawy i lewy nerw łydkowy
Right/left superficial fibular nervePrawy i lewy nerw strzałkowy powierzchowny
Right/left deep fibular nervePrawy i lewy strzałkowy głęboki
Ganglion of right/left sympathetic trunkZwój pnia współczulnego prawego/lewego
Interganglionic branch of right/left sympathetic trunkGałąź międzyzwojowa prawego/lewego pnia współczulnego