wordki.pl - nauka słówek
Adam Be-know
autor: daraw
be,was/were,beenbyć
bring,brought,brokenprzynieść
build,built,builtzbudować
buy,bought,boughtkupić
choose,chose,chosenwybrać
come,came,comeprzyjść
do,did,donerobić
drink,drank,drunkpić
drive,droven,drivenprowadzić
eat,ate,eatenjeść
fall,fell,fallenspadać
find,found,foundznaleźć
fly,flew,flownlatać
forget,forgot,forgottenzapomneć
get,got,gotdostać
give,gave,givendać
go,went,goneiść
have,had,hadmieć
hear,heard,heardsłyszeć
know,knew,knownwiedzieć
break,broke,brokenzłamać