wordki.pl - nauka słówek
ABOOK3 U4
autor: iwcia
natural resourcenaturalne zasoby
oilropa
gasgaz
energyenergia
energeticenergetyczny,pełen energii
powersiła,władza
nuclear powerenergia atomowa
powerfulpełen siły,energii,mocy,władzy
good for youdobre,korzystne dla Ciebie
bad for youniedobre,niekorzystne,niezdrowe dla Ciebie
cruelokrutny
kinddobry
unkindniedobry
to shootstrzelać
to huntpolować
huntingpolowanie myśliwskie
huntermyśliwy
to banzakazać
banzakaz
pressureciśnienie
to be /feel under pressurebyć/czuć się pod presją
to put someone under pressurewywieranie na kimś presji
stressstres
stressedbyć zestresowanym
stressfulstresujący
tensespięty
to cope with +gerandradzić sobie z czymś
to bring upwychowywać
baby-siterniania na godziny
nanyniania
optimisticoptimistyczny
optimistoptymista
pessimisticpesymistyczny
pessimistpesymista
to take your time overpoświęcić swój czas,nie śpieszyć się
suffixprzyrostek
characterpostać
characteristiccharakterystyka
literaturepowieść
articleartykuł
titletytuł
lyricstekst,słowa piosenki
compositionwypracowanie
fictionfikcja
non-fictionliteratura faktu
biographybiografia
autobiographyautobiografia
fairsprawiedliwy,uczciwy(fer)
unfairniesprawiedliwy,(nie far)
appearancewygląd
plastic surgeryoperacja plasyczna
vainpróżny
vanitypróżność
curlykręcone
to dyefarbować
straightproste
baldłysy
avoidabledo uniknięcia
loveablekochany
enjoyabledający sie lubić
likeablelubiany
wasablezmywalny
to influencewpływać
influencewpływ
to persuadeprzekonać
advantagekorzyść
disavantageniekorzyść
althoughpomimo,że
even thoughnawet jeśli
despitepomimo,że
in spite ofpomimo,że