wordki.pl - nauka słówek
Irregular verbs
autor: octavia12
babysit babysat babysatopiekować się dzieckiem
be was/were beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunzaczynać
bet bet betzakładać się
break broke brokenłamać
bring bruoght broughtprzynosić
broadcast broadcast broadcastnadawać
bulid bulit bulitbudować
buy bought boughtkupować
can could been ablemóc
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
deal dealt dealtdotyczyć/zaaplikować handlować
do did donezrobić
draw drew drawnrysować
dream dreamt dreamtśnić
drink drank drunkpić
drive drove drivenjechać
eat ate eatenjeść
fall fell fallenspadać
feed fed fedkarmić
fight fought foughtwalczyć
find found foundznaleźć
fly flew flownlecieć
forget forgot forgottenzapomnieć
freeze froze frozenmrozić
get got gototrzymać
give gave givendać
ge went goneiść
grow grew grownrosnąć
hang hung hungpowiesić
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenukryć
hit hit hituderzyć
hold held heldutrzymać
hurt hurt hurtboleć
keep kept kepttrzymać
know knew knownwiedzieć
lead led ledprowadzić
learn learnt learntuczyć się
leave left leftzostawić
lend lent lentwypożyczać
let let letpozwolić
lie layn lainkłamać
light lit litzapalić/zaświecić
lose lost loststracić
make made maderobić
mean meant meantznaczyć
meet met metspotykać
pay paid paidpłacić
put put putpołożyć
read read readczytać
remake remade remadeprzerobić
ride rode riddenjeżdzić
ring rang rungdzwonić
rise rose risenrosnąć/wstać
run ran runbiegać
say said saidpowiedzieć
see saw seenwidzieć
sell sold soldsprzedawać
send sent sentwysyłać
set set setnastawiać
shake shook shakenpotrząsnąć
shine shone shonepołyskiwać
shoot shot shotstrzelać
show showed shownpokazywać
shrink shrank shrunkkurczyć się
shut shut shutzamknąć
sing sang sungśpiewać
sit sat satsiedzieć
sleep slept sleptspać
smell smelt smeltpachnieć/wąchać
speak spoke spokenmówić
spell spelt speltoznaczać/literować
spend spent spentwydawać
split split splitrozdzielać
spread spread spreadsmarować
stand stood stoodstać
steal stole stolenkraść
stick stuck stuckwbić
swim swam swumpływać
take took takenbrać
teach taught taughtnauczać
tell told toldpowiedzieć
think thought thoughtmyśleć
throw threw threwrzucać
understand understood understoodrozumieć
undo undid undonecofać
unwind unwound unwoundrozwijać
wake woke wokenbudzić
wear wore wornnosić
win won wonwygrywać
write wrote writtenpisać